Kai

Hi! My Name Is Kai

I'm Available
  • Shepherd & Mix
  • Male
  • Puppy (5 - 24 Months) (01/09/2023) - Estimated
Apply To Adopt Kai
DONATE NOW       Help us take care of Kai
X